Vídeos

  • Reparo de hérnia inguino escrotal encarcerada TEP – Dr. Marcelo Loureiro, 2012. Reparo de hérnia inguino escrotal encarcerada TEP – Dr. Marcelo Loureiro, 2012.
  • Dissecção da Hérnia Direta – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. Dissecção da Hérnia Direta – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.
  • Acomodação da Tela – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. Acomodação da Tela – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.
  • Suboclusão por Hérnia Interna de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. Suboclusão por Hérnia Interna de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.
  • Suboclusão em janela de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. Suboclusão em janela de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.
  • Janela de Petersen II – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. Janela de Petersen II – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.
  • Janela de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. Janela de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.
  • Fechamento de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. Fechamento de Petersen – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.
  • TEP Mini – Dr. Marcelo Loureiro, 2010. TEP Mini – Dr. Marcelo Loureiro, 2010.